Junis Mångfaldsambassadör

Denna varma junidag presenterar vi med glädje Sara Nylund Wass som månadens Mångfaldsambassadör! Sara, som är utbildningsledare tillika ESMeraldas kontaktperson på Folkuniversitetet, stöttar oss i både ord och handling. Ett exempel är föreläsningsserien Mångfaldslunch, som inte hade varit möjlig utan Saras och Folkuniversitets stöd och kloka idéer! 

Juni - Sara Nylund Wass


Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier

Vill du göra skillnad för nyanlända ungdomar? Bli mentor!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Mentorsprojektet Hayat har syftet att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, och samtidigt främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT-programmet (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får adepterna en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men även som en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Tillsammans med dina två adepter hittar ni på sociala aktiviteter en gång i veckan. Mentorskapet löper över två terminer.

Till höstterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 6 augusti. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Brinner du för att alla barn ska nå sina studiemål och drömmar? Bli läxvärd!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier.  Sedan 2001 har vi bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala.

Som läxvärd ingår du i ett team av motiverade studenter som hjälper högstadieelever att läsa läxor en dag i veckan, på en av våra samarbetsskolor.  Utöver ett arvode får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och sannolikt nya vänner. Det är också möjligt att engagera sig som volontär och hjälpa till i den utsträckning du själv önskar.

Vi bedriver läxhjälp på:

  • Valsätraskolan, tisdagar 17 – 19
  • Gottsundaskolan, onsdagar 17 – 19
  • Gränbyskolan, onsdagar 17 – 19

Till höstterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Uppdraget kräver inga specifika förkunskaper, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar eller haft pedagogiska uppdrag. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 6 augusti. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Vill du inspirera unga till att studera vidare? Bli studentambassadörer!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Genom identifikation och information vill vi inspirera elever från underrepresenterade grupper till att se möjligheterna med högre studier.

Vi söker nu fler studentambassadörer. Det arvoderade uppdraget går ut på att du, tillsammans med en ambassadörskollega, besöker högstadie- och gymnasieklasser och berättar om din väg till högre studier. Ni ansvarar för besöken på en och samma skola och följer ett antal klasser under en termin. Syftet är att inspirera unga att se högre studier som en av flera möjliga vägar att gå efter gymnasiet. Målgruppen för ESMeraldas verksamhet är unga från icke-akademiska hem och/eller med annan etnisk bakgrund än svensk.

Till höstterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Då igenkänningsfaktorn är viktig vill vi även att du har samma bakgrund som målgruppen och inte är för långt ifrån ungdomarna i ålder. Uppdraget är arvoderat.

Skicka CV och intresseansökan till esmeralda@us.uu.se senast den 6 augusti, där du berättar kort om dig själv och din bakgrund, samt varför du är intresserad av uppdraget. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Maj månads Mångfaldsambassadör

Vi är stolta och glada över att presentera Eva Åkesson som maj månads Mångfaldsambassadör! I egenskap av rektor för Uppsala Universitet, som tillsammans med Uppsala kommun finansierar verksamheten, har Eva stått bakom ESMeraldas arbete i många år och uppmärksammat våra projekt i olika sammanhang. 

Maj - Eva Åkesson

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på ett eller annat sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.

 

April månads mångfaldsambassadör

Vi presenterar med glädje Emilia Friberg som april månads Mångfaldsambassadör! I sin roll som SO-lärare samt före detta projektledare och läxvärd inom läxhjälpen har Emilia värdefulla insikter i hur läxhjälpen fungerar som en dörröppnare för elever i resurssvaga förorter. Emilia lyfter även fram vikten av att elever och studenter får en chans att mötas och utbyta erfarenheter.

April - Emilia Friberg

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på ett eller annat sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.

 

UKÄ-studie: Unga från studieovana hem läser inte vidare trots höga betyg

”En ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, undersöker kopplingen mellan social bakgrund och högre utbildning. Studien visar att en stor grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan.”

UKÄ beräknar att den sociala snedrekryteringen bidrar till att landets lärosäten årligen går miste om ca 5000 unga, från studieovana hem och med goda betyg, som hade kunnat rekryteras som studenter.

Här kan du läsa både hela studien och en sammanfattning.

Mars Mångfaldsambassadör

Den här månaden är vi stolta över att presentera Karin Stacksteg, enhetschef för samordning på Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun, som mars månads Mångfaldsambassadör. Som medlem i ESMeraldas styrgrupp är Karin med och utvecklar verksamheten och bidrar med kloka lösningar för att ESMeralda ska nå ut till fler elever på Uppsalas skolor!

Mars - Karin Stacksteg


Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på ett eller annat sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.

 

Februaris Mångfaldsambassadör

 
Februari - Jakob Stone
Vi är glada över att kunna presentera Jakob Stone, styrelseledamot för S-studenter i Uppsala Studentkår, som Februaris Mångfaldsambassadör. I sin roll som ESMeraldas resursperson och bollplank bidrar Jakob till ESMeraldas utveckling med sina kloka idéer och en stor dos entusiasm!

 

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på ett eller annat sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.

 

 

ESMeralda lanserar kampanjen Mångfaldsambassadörer

JANUARIS MÅNGFALDSAMBASSADÖR

Den här månaden är vi stolta över att presentera Maria Tovar som vår första mångfaldsambassadör! Maria har aktivt bidragit till verksamheten i sin roll som styrgruppsmedlem sedan starten 2004, och de två senaste åren även som styrgruppsordförande.

Januari - Maria Tovar

 

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på ett eller annat sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.