Lärosätenas uppdrag för breddad rekrytering följs inte upp

I ”Universitetsläraren” uppmärksammas brister i uppföljningen av lärosätenas insatser för breddad rekrytering. Förra våren presenterade UHR rapporten ”Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?” på uppdrag av regeringen, i syfte att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Aleksandra Sjöstrand vid UHR menar att även uppföljningen av detta arbete bör stärkas:

– Vi föreslog också att vi skulle få i uppdrag av regeringen att regelbundet följa upp lärosätenas arbete med frågorna, men vi har inte hört något sedan dess. Det var lärosätena själva som ansåg att det är viktigt att det här följs upp för då blir det resultat.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet!

ESMeralda söker projektledare för Studentambassadörerna och Hayat (50 %)

Idag är det större sannolikhet att den vars föräldrar har eftergymnasial utbildning själv kommer att fortsätta till högre utbildning. Unga med annan social bakgrund än akademisk ser inte universitet eller högskola som en möjlig väg i samma utsträckning. Verksamheten inom ESMeralda syftar till att bredda rekryteringen till universitet och högskola genom att rikta insatser mot utvalda målgrupper. Målet är att de ungdomar vi möter ska se högre studier som en av flera vägar att gå efter avslutat gymnasium.

Studentambassadörerna är ett delprojekt inom ESMeralda som går ut på att universitetsstudenter besöker högstadie- och gymnasieklasser för att informera om högskolestudier. Studenterna berättar om sin egen väg till högskolan i syfte att avdramatisera högskolestudier, bryta fördomar samt att inspirera till högre studier.

Hayat är ett mentorskapsprojekt som går ut på att universitetsstudenter fungerar som mentorer för elever på Uppsala kommuns språkintroduktionsprogram (SPRINT). Eleverna som går på SPRINT är relativt nyanlända till Sverige och läser in gymnasiekompetens inom ramen för programmet. Utöver mentorskapets sociala syfte kan eleverna också få hjälp med språkinlärning och läxor.

Vi söker just nu en projektledare på 50% för båda projekten.

Projektledaren arbetar självständigt men nära verksamhetsledaren för ESMeralda och ska tillsammans med denna planera de två projekten, ordna utbildningar för de engagerade studenterna och anordna minst en social aktivitet för studenterna per termin. Ansvaret för genomförandet ligger på projektledaren. Vidare ansvarar projektledaren för rekrytering av studentambassadörer och mentorer/adepter, bokning och administration av skolbesök och email-konton kopplade till uppdragen.

Vi söker dig som har sympati för ESMeraldas övergripande mål och vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete och har en förmåga att skapa kontakter samt att du är van att informera och engagera. Som projektledare är du prestigelös, lyhörd och tar egna initiativ. Eftersom att du i ditt arbete besöker högstadie- och gymnasieklasser lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har tidigare engagemang inom ESMeralda och/eller Uppsala studentkår, har lokalkännedom, kunskap om breddad rekrytering samt själv har icke-akademisk bakgrund.

Uppdraget är arvoderat och sträcker sig från 15 augusti till och med 31 maj, med uppehåll i juni, juli och första hälften av augusti.

 

Frågor om uppdraget?

Kontakta Shabnam Sharifpour på tel: 018-480 31 34 eller e-post: esmeralda@us.uu.se.

Ansökan

Ansökan ska inkomma till mångfaldsbyrån ESMeralda senast 23 juni på ett av följande sätt:

1)                   e-post: esmeralda@us.uu.se

2)                   post: Uppsala studentkår/att: ESMeralda, Övre slottsgatan 7, 753 10 Uppsala

3)                   personligt överlämnad i Uppsala studentkårs reception i ett kuvert till ESMeralda.

Bifoga följande dokument:

  1. CV
  2. Ett personligt brev om högst en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med ESMeralda och vad du har för förväntningar på uppdraget. Dina formella meriter bedöms utifrån ditt CV.

Vi vill starkt uppmuntra alla intresserade oavsett bakgrund att inkomma med en ansökan!

 

 

 

Studentambassadörer sökes!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högskolan. Nu söker vi studenter som vill engagera sig i projektet Studentambassadörerna till hösten.

Uppdraget som studentambassadör går ut på att du, tillsammans med en ambassadörskollega, besöker skolklasser på högstadiet och gymnasiet och på ett personligt vis berättar om din väg till högre studier. Besöket och berättelserna är tänkta att inspirera unga att se högre studier som en av flera möjliga vägar att gå efter avslutat gymnasium.

Målgruppen för ESMeraldas verksamhet är unga som kommer från icke-akademiska hem och/eller har annan etnisk bakgrund än svensk. Via våra utvärderingar har vi sett att igenkänningsfaktorn är viktig i mötet med eleverna, därför ska du inte bara vara student vid Uppsala universitet eller SLU, utan också ha samma bakgrund som vår målgrupp för att vara aktuell som studentambassadör. Vidare ser vi gärna att du som ska göra besök på högstadiet inte är för långt ifrån ungdomarna i ålder.

Uppdraget som studentambassadör är arvoderat och du blir också ersatt för de bussresor du behöver göra inom ramen för ditt uppdrag.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! I din ansökan vill vi att du berättar kort om dig själv och din bakgrund samt varför du är intresserad av uppdraget. Ansökningarna behandlas löpande men ska ha inkommit till oss senast den 14 augusti.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Shabnam Sharifpour, vik. verksamhetsledare för mångfaldsbyrån ESMeralda Tel: 018-480 31 34 e-post: esmeralda@us.uu.se

Läxvärdar sökes till hösten!

Mångfaldsbyrån Esmeralda har bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala sedan 2001. Till hösten söker vi studenter som kan hjälpa högstadieelever med läxläsningen en dag i veckan.

Som läxvärd ingår du i ett team med andra motiverade studenter som brinner för att hjälpa elever att nå sina studiemål och framtidsdrömmar. Utöver det arvode som utbetalas i slutet av terminen får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och antagligen vänner för livet. Du förbinder du dig till att vara med på 80 % av alla läxläsningstillfällen som erbjuds på den skola där du engagerar dig.

Det är också möjligt att engagera sig som volontär, vilket innebär att du inte förbinder dig till något utan hjälper till i den utsträckning du själv önskar.

Just nu söker vi ett flertal läxvärdar till samtliga samarbetsskolor:

  • Valsätraskolan, tisdagar 17-19
  • Gottsundaskolan, onsdagar 17-19
  • Gränbyskolan, onsdagar 15.30 – 17.30

Inga specifika förkunskaper krävs för uppdraget, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar, haft pedagogiska uppdrag eller liknande. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Ansökningarna behandlas löpande men ska ha inkommit till oss senast den 7 augusti. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Shabnam Sharifpour, vik. verksamhetsledare för mångfaldsbyrån ESMeralda Tel: 018-480 31 34 e-post: esmeralda@us.uu.se

Mentor sökes till integrationsprojekt!

Hayat är ett projekt som drivs av Mångfaldsbyrån Esmeralda med syfte att minska avståndet mellan unga migranter och högskolan. Projektet har också som mål att främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Adepterna är elever i gymnasieåldern som läser SPRINT (språkintroduktion för nyanlända) samt ungdomar som går i förberedelseklass.

Adepterna är relativt nyanlända och får genom projektet en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Adepten får i mentorn någon som tar med den på sociala aktiviteter, att prata svenska med och förhoppningsvis en vän.

Mentorskapet är tänkt att löpa över två terminer och varje mentor har två adepter. Som mentor fungerar du i första hand som en vän men du blir också en positiv förebild och kan inspirera adepterna till högre studier. Som mentor får du lära känna en yngre person som relativt nyligen kommit till Sverige vilket leder till många nya perspektiv och lärdomar.

Till höstterminen söker vi dig som är student vid Uppsala universitet eller SLU och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av att arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Ansökningar behandlas löpande men din ansökan ska ha inkommit till oss senast den 7 augusti. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget? Kontakta: Shabnam Sharifpour, vik. verksamhetsledare för mångfaldsbyrån ESMeralda Tel: 018-480 31 34 e-post: esmeralda@us.uu.se

Sofia Berglund berättar om den interaktiva läsmetoden Shared Reading

Den 5-6 april deltog ESMeraldas projektledare för läxläsningen på Gränbyskolan, Sofia Berglund, på konferensen ”Reading For Life – Shared Reading”. Konferensen arrangerades av Uppsala universitet i samarbete med Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Stockholm. Nu kan du läsa Sofias återberättelse av en ny, revolutionerade metod för läsovana att närma sig läsning på ett interaktivt sätt!

Under konferensen fick deltagarna lyssna till Jane Davis, verksamhetsledare för The Reader Organisation, Liverpool, som presenterade modellen för Shared Reading och berättade om verksamheten, historien bakom The Reader Organisation och dess visioner, erfarenheter av Shared Reading bland barn och unga, samt organiseringen av utbudet av litteratur i grupperna. Phil Davis, professor vid Centre for Research in Reading, Literature and Society, University of Liverpool, presenterade forskningsverksamheten samt teoretiska perspektiv på litteratur och läsning för livet. Mette Steenberg, forskare vid Center for Interactive Minds, Århus universitet, presenterade Shared Reading som ett mentalt verktyg, samt delade med sig av sina reflektioner kring etableringen av Shared Reading i Danmark.

Konferensen var minst sagt inspirerande! Att försöka nå ut till människor med olika bakgrund, som av olika skäl annars inte skulle ägna sig åt läsning – åtminstone inte i grupp – är positivt för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Shared Reading är mer än bara diskussioner av litteratur. Poesi eller romaner läses långsamt i grupp, med ett stort fokus på läsningens emotionella aspekter. Det handlar inte om att diskutera på förhand lästa texter, utan om att läsa i stunden och låta känslorna, tankarna, associationerna och tolkningarna flöda fritt. Det handlar även om att känna gemenskap inom gruppen och att ta del av andras erfarenheter.

Samtidigt som deltagarna i gruppen stärks i sin läsning, har Shared Reading terapeutiska effekter (utan att vara konventionell terapi) och underlättar i vissa fall bearbetningsprocesser hos deltagarna. Studier av effekterna av Shared Reading hos barn och ungdomar visar att 96% av deltagarna gillar att lära känna de andra i läsgruppen, 93% känner att de mår bättre efter Shared Reading, 91% uppger ett ökat intresse för läsning och 91% har utvecklat ett bättre självförtroende och en bättre kommunikationsförmåga. Shared Reading finns sedan tidigare bland annat i Storbritannien och i Danmark, och är nu i sin uppstartningsfas i Sverige. Det ska bli intressant att följa utvecklingen framöver!

Text: Sofia Berglund

UHR: Snedrekrytering till högskolan måste motverkas tidigt

En ny undersökning från Universitets- och Högskolerådet (UHR) visar att den vägledning som erbjuds till elever i svenska skolan inte är tillräcklig. Så många som hälften av 19–29-åringar i dag uppger att de inte kan minnas om de fått någon information på gymnasiet om högskolan. Ulf Melin, generaldirektör vid UHR, menar att studie- och yrkesvägledningen bör utvidgas för att bättre kunna kompensera för faktorer som bidrar till snedrekrytering inom högre studier, såsom social bakgrund och kön.

– Om vi ska kunna bredda rekryteringen till högskolan måste vägledningen nå alla redan på grundskolan, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

UHR rekommenderar de följande tre åtgärderna:

  1. Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
  2. Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
  3. Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Det är med glädje ESMeralda läser dessa åtgärdsförslag, då de är i linje med vår grundläggande tro på att intresset för högre studier bör väckas redan på högstadienivå. Likaså bör informationen om olika vägar till högre studier nå elever i tidig ålder för att kunna ha en verklig effekt.

UHR-rapporten ”Utbildning går i arv” går att läsa i sin helhet här.

Esmeraldas vik. verksamhetsledare Shabnam säger hej!

Mitt namn är Shabnam Sharifpour och jag har nyss börjat jobba som vikarierande verksamhetsledare på ESMeralda! Jag är oerhört glad över att få bidra till en så viktig verksamhet. Då jag själv tillhör ESMeraldas målgrupp, men också varit student vid Uppsala Universitet, ligger arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande mig särskilt varmt om hjärtat. I grunden är jag statsvetare med inriktning på internationell utveckling och processledning, och har tidigare jobbat med frågor som rör jämställdhet och global rättvisa.

I rollen som verksamhetsledare har jag övergripande ansvar över ESMeraldas tre projekt som alla syftar till att uppmärksamma och motverka den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola. Mitt mål är att fortsätta utveckla ESMeralda till att nå ännu fler unga med information och inspiration om högre studier, och samtidigt ge dem det stöd de behöver för att nå sina framtidsdrömmar.

Kom gärna förbi vårt kontor i Kårhuset för en pratstund och ta reda på hur du kan engagera dig i ESMeralda!

shabnam

Uppsala studentkår välkomnar förslag i Tillträdesutredningen

Den 15 mars 2017 släpptes Tillträdesutredningen, där ett antal förslag för att underlätta övergången till högre studier presenteras. Esmeralda anser att utredningen är ett välkommet och viktigt steg för att komma till bukt med den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola.

Karin Ottander, vice ordförande för Uppsala studentkår, menar att insatser på området är oerhört angelägna:

”- Enligt Universitets- och högskolerådet har utvecklingen mot en mer heterogen studentgrupp i princip stått still de senaste tio åren. Det viktigaste är att förändringarna som görs i framtiden faktiskt leder till en breddad rekrytering till universitet och skapar fler vägar till högre studier.”

Läs pressmeddelandet från Uppsala studentkår här!