Lärosätenas uppdrag för breddad rekrytering följs inte upp

I ”Universitetsläraren” uppmärksammas brister i uppföljningen av lärosätenas insatser för breddad rekrytering. Förra våren presenterade UHR rapporten ”Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?” på uppdrag av regeringen, i syfte att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Aleksandra Sjöstrand vid UHR menar att även uppföljningen av detta arbete bör stärkas:

– Vi föreslog också att vi skulle få i uppdrag av regeringen att regelbundet följa upp lärosätenas arbete med frågorna, men vi har inte hört något sedan dess. Det var lärosätena själva som ansåg att det är viktigt att det här följs upp för då blir det resultat.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet!

Studentambassadörer sökes!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högskolan. Nu söker vi studenter som vill engagera sig i projektet Studentambassadörerna till hösten.

Uppdraget som studentambassadör går ut på att du, tillsammans med en ambassadörskollega, besöker skolklasser på högstadiet och gymnasiet och på ett personligt vis berättar om din väg till högre studier. Besöket och berättelserna är tänkta att inspirera unga att se högre studier som en av flera möjliga vägar att gå efter avslutat gymnasium.

Målgruppen för ESMeraldas verksamhet är unga som kommer från icke-akademiska hem och/eller har annan etnisk bakgrund än svensk. Via våra utvärderingar har vi sett att igenkänningsfaktorn är viktig i mötet med eleverna, därför ska du inte bara vara student vid Uppsala universitet eller SLU, utan också ha samma bakgrund som vår målgrupp för att vara aktuell som studentambassadör. Vidare ser vi gärna att du som ska göra besök på högstadiet inte är för långt ifrån ungdomarna i ålder.

Uppdraget som studentambassadör är arvoderat och du blir också ersatt för de bussresor du behöver göra inom ramen för ditt uppdrag.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! I din ansökan vill vi att du berättar kort om dig själv och din bakgrund samt varför du är intresserad av uppdraget. Ansökningarna behandlas löpande men ska ha inkommit till oss senast den 14 augusti.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Shabnam Sharifpour, vik. verksamhetsledare för mångfaldsbyrån ESMeralda Tel: 018-480 31 34 e-post: esmeralda@us.uu.se

Läxvärdar sökes till hösten!

Mångfaldsbyrån Esmeralda har bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala sedan 2001. Till hösten söker vi studenter som kan hjälpa högstadieelever med läxläsningen en dag i veckan.

Som läxvärd ingår du i ett team med andra motiverade studenter som brinner för att hjälpa elever att nå sina studiemål och framtidsdrömmar. Utöver det arvode som utbetalas i slutet av terminen får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och antagligen vänner för livet. Du förbinder du dig till att vara med på 80 % av alla läxläsningstillfällen som erbjuds på den skola där du engagerar dig.

Det är också möjligt att engagera sig som volontär, vilket innebär att du inte förbinder dig till något utan hjälper till i den utsträckning du själv önskar.

Just nu söker vi ett flertal läxvärdar till samtliga samarbetsskolor:

  • Valsätraskolan, tisdagar 17-19
  • Gottsundaskolan, onsdagar 17-19
  • Gränbyskolan, onsdagar 15.30 – 17.30

Inga specifika förkunskaper krävs för uppdraget, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar, haft pedagogiska uppdrag eller liknande. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Ansökningarna behandlas löpande.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Shabnam Sharifpour, vik. verksamhetsledare för mångfaldsbyrån ESMeralda Tel: 018-480 31 34 e-post: esmeralda@us.uu.se

Mentor sökes till integrationsprojekt!

Hayat är ett projekt som drivs av Mångfaldsbyrån Esmeralda med syfte att minska avståndet mellan unga migranter och högskolan. Projektet har också som mål att främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Adepterna är elever i gymnasieåldern som läser SPRINT (språkintroduktion för nyanlända) samt ungdomar som går i förberedelseklass.

Adepterna är relativt nyanlända och får genom projektet en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Adepten får i mentorn någon som tar med den på sociala aktiviteter, att prata svenska med och förhoppningsvis en vän.

Mentorskapet är tänkt att löpa över två terminer och varje mentor har två adepter. Som mentor fungerar du i första hand som en vän men du blir också en positiv förebild och kan inspirera adepterna till högre studier. Som mentor får du lära känna en yngre person som relativt nyligen kommit till Sverige vilket leder till många nya perspektiv och lärdomar.

Till höstterminen söker vi dig som är student vid Uppsala universitet eller SLU och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av att arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Ansökningar behandlas löpande men din ansökan ska ha inkommit till oss senast den 7 augusti. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget? Kontakta: Shabnam Sharifpour, vik. verksamhetsledare för mångfaldsbyrån ESMeralda Tel: 018-480 31 34 e-post: esmeralda@us.uu.se

Sofia Berglund berättar om den interaktiva läsmetoden Shared Reading

Den 5-6 april deltog ESMeraldas projektledare för läxläsningen på Gränbyskolan, Sofia Berglund, på konferensen ”Reading For Life – Shared Reading”. Konferensen arrangerades av Uppsala universitet i samarbete med Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Stockholm. Nu kan du läsa Sofias återberättelse av en ny, revolutionerade metod för läsovana att närma sig läsning på ett interaktivt sätt!

Under konferensen fick deltagarna lyssna till Jane Davis, verksamhetsledare för The Reader Organisation, Liverpool, som presenterade modellen för Shared Reading och berättade om verksamheten, historien bakom The Reader Organisation och dess visioner, erfarenheter av Shared Reading bland barn och unga, samt organiseringen av utbudet av litteratur i grupperna. Phil Davis, professor vid Centre for Research in Reading, Literature and Society, University of Liverpool, presenterade forskningsverksamheten samt teoretiska perspektiv på litteratur och läsning för livet. Mette Steenberg, forskare vid Center for Interactive Minds, Århus universitet, presenterade Shared Reading som ett mentalt verktyg, samt delade med sig av sina reflektioner kring etableringen av Shared Reading i Danmark.

Konferensen var minst sagt inspirerande! Att försöka nå ut till människor med olika bakgrund, som av olika skäl annars inte skulle ägna sig åt läsning – åtminstone inte i grupp – är positivt för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Shared Reading är mer än bara diskussioner av litteratur. Poesi eller romaner läses långsamt i grupp, med ett stort fokus på läsningens emotionella aspekter. Det handlar inte om att diskutera på förhand lästa texter, utan om att läsa i stunden och låta känslorna, tankarna, associationerna och tolkningarna flöda fritt. Det handlar även om att känna gemenskap inom gruppen och att ta del av andras erfarenheter.

Samtidigt som deltagarna i gruppen stärks i sin läsning, har Shared Reading terapeutiska effekter (utan att vara konventionell terapi) och underlättar i vissa fall bearbetningsprocesser hos deltagarna. Studier av effekterna av Shared Reading hos barn och ungdomar visar att 96% av deltagarna gillar att lära känna de andra i läsgruppen, 93% känner att de mår bättre efter Shared Reading, 91% uppger ett ökat intresse för läsning och 91% har utvecklat ett bättre självförtroende och en bättre kommunikationsförmåga. Shared Reading finns sedan tidigare bland annat i Storbritannien och i Danmark, och är nu i sin uppstartningsfas i Sverige. Det ska bli intressant att följa utvecklingen framöver!

Text: Sofia Berglund

UHR: Snedrekrytering till högskolan måste motverkas tidigt

En ny undersökning från Universitets- och Högskolerådet (UHR) visar att den vägledning som erbjuds till elever i svenska skolan inte är tillräcklig. Så många som hälften av 19–29-åringar i dag uppger att de inte kan minnas om de fått någon information på gymnasiet om högskolan. Ulf Melin, generaldirektör vid UHR, menar att studie- och yrkesvägledningen bör utvidgas för att bättre kunna kompensera för faktorer som bidrar till snedrekrytering inom högre studier, såsom social bakgrund och kön.

– Om vi ska kunna bredda rekryteringen till högskolan måste vägledningen nå alla redan på grundskolan, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

UHR rekommenderar de följande tre åtgärderna:

  1. Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
  2. Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
  3. Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Det är med glädje ESMeralda läser dessa åtgärdsförslag, då de är i linje med vår grundläggande tro på att intresset för högre studier bör väckas redan på högstadienivå. Likaså bör informationen om olika vägar till högre studier nå elever i tidig ålder för att kunna ha en verklig effekt.

UHR-rapporten ”Utbildning går i arv” går att läsa i sin helhet här.

Esmeraldas vik. verksamhetsledare Shabnam säger hej!

Mitt namn är Shabnam Sharifpour och jag har nyss börjat jobba som vikarierande verksamhetsledare för ESMeralda! Jag är oerhört glad över att få bidra till en så viktig verksamhet. Då jag själv tillhör ESMeraldas målgrupp, men också varit student vid Uppsala Universitet, ligger arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande mig särskilt varmt om hjärtat. I grunden är jag statsvetare med inriktning på internationell utveckling och processledning, och har tidigare jobbat med frågor som rör jämställdhet och global rättvisa.

I rollen som verksamhetsledare har jag övergripande ansvar över ESMeraldas tre projekt som alla syftar till att uppmärksamma och motverka den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola. Mitt mål är att fortsätta utveckla ESMeralda till att nå ännu fler unga med information och inspiration om högre studier som ett verktyg för att förverkliga sina drömmar om framtiden.

Kom gärna förbi vårt kontor i Kårhuset för en pratstund och ta reda på hur du kan engagera dig i ESMeralda!

shabnam

Uppsala studentkår välkomnar förslag i Tillträdesutredningen

Den 15 mars 2017 släpptes Tillträdesutredningen, där ett antal förslag för att underlätta övergången till högre studier presenteras. Esmeralda anser att utredningen är ett välkommet och viktigt steg för att komma till bukt med den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola.

Karin Ottander, vice ordförande för Uppsala studentkår, menar att insatser på området är oerhört angelägna:

”- Enligt Universitets- och högskolerådet har utvecklingen mot en mer heterogen studentgrupp i princip stått still de senaste tio åren. Det viktigaste är att förändringarna som görs i framtiden faktiskt leder till en breddad rekrytering till universitet och skapar fler vägar till högre studier.”

Läs pressmeddelandet från Uppsala studentkår här!

Theo vill bidra till samhället

Hur kom det sig att du började engagera dig i ESMeralda?

Med rådande världsordning känns det som behovet av hjälp är stort på många håll i samhället. Att engagera sig i läxläsning genom ESMeralda kändes därför klockrent. Projektet var lättillgängligt, universitetsstudie-kompatibelt och ett konkret sätt att bidra på plats här i Uppsala. Att läxläsningen dessutom var gratis och tillgänglig för alla tycker jag var strålande. ”Where do i sign up?”

Vad har engagemanget i ESMeralda gett dig personligen?

Genom ESMeralda har jag fått återuppleva högstadiet, repetera första världskriget, diskuterat Darwins teorier och lärt mig om Gustaf Frödings eskapader. Jag har också fått träffa engagerade studenter som upplever skolan som väldigt tuff och fått insikt i vilka stora utmaningar som svensk skola står inför.

Finns det några utmaningar med att engagera sig i det projekt som du valt?

Absolut. Jag engagerade mig i projektet utan att ha någon tidigare erfarenhet beträffande pedagogik. Det har visat sig vara en stor utmaning men är samtidigt något som inte ska ses som en begränsning för att inte engagera sig!

Varför tycker du att studenter ska engagera sig i ESMeralda?

Jag tror många universitetsstudenter sitter på ett otroligt spännande kunskapsarv som bara väntar på att spridas och komma någon till gagn! Det är ett otroligt lärorikt och konkret sätt att bidra på en plats där behovet är stort. Vilka är argumenten för att inte engagera sig?