Studiehjälpen

Genom studiehjälpen träffas universitetsstudenter och högstadieungdomar efter skoltid för att läsa läxor. Eleverna får hjälp med sitt skolarbete samtidigt som mötet med studenterna blir ett möte med högskolevärlden. Studenterna får pedagogisk erfarenhet, gemenskap och ett möte med unga i Uppsala som de kanske inte annars hade mött. Målet med studiehjälpen är inte att alla elever ska studera på högskola, men att inspirera och väcka tankar kring högre studier. 

Elever på Valsätraskolans läxhjälp.

Studiehjälpen (tidigare kallat läxläsningen) startades på Gottsundaskolan 2001 av studenter vid Uppsala universitet och har sedan 2004 varit en del av ESMeraldas verksamhet. Syftet med studiehjälpen är tvådelat. Att hjälpa eleverna i årskurs 7-9 med läxorna hjälper dem att förbättra sina betyg och ökar därmed deras valmöjligheter inför gymnasiet. Men det ger dem också en naturlig kontakt med universitets- och högskolevärlden då studiehjälparna alla är studenter vid Uppsala universitet eller SLU, något som kan väcka intresse för högre studier. På detta vis får eleverna också möjligheten att ställa frågor om vad det innebär att studera på högre nivå och vilka fördelar det ger senare i livet. Det ger också studenterna möjligheten att bryta fördomar eleverna ibland har om högre studier och avdramatiserar på detta sätt något som kan upplevas som alldeles för svårt eller ouppnåeligt för många ungdomar.

Utvärderingar visar att projektet är mycket uppskattat av både elever och studenter. Elever tycker att studenterna har annorlunda kunskaper än lärarna, vilket de uppskattar och de tycker att det är roligt att få träffa studenter. Studenter i sin tur tycker att det är otroligt givande att hjälpa elever med läxorna och tycker ofta studiehjälpen ger dem insikter om sin egen kunskapsbas och inlärning, men också att det ger perspektiv på sociala aspekter av samhället. Även skolorna uppskattar projektet och är tacksamma över att Esmeralda erbjuder studiehjälp till deras elever.

Esmeralda bedriver studiehjälp på följande platser:

Valsätraskolan: tisdagar kl 17.00 – 19.00
Västra Stenhagenskolan: onsdagar kl 15.00 – 17.00
Gottsundaskolan: onsdagar kl 17.00 – 19.00

Studiehjälpen är gratis och alla elever på skolan är välkomna, utan föranmälan.