Studentambassadörerna

Studentambassadörer anser att alla ska ha samma möjligheter i samhället. Även om det ser så ut i teorin i Sverige idag, är det inte så i praktiken. Alldeles för många begränsas allt för stor grad av sin sociala bakgrund. Studentambassadörernas uppgift är att genom identifikation och inspiration informera elever från vår målgrupp att se universitet som ett alternativ. Ingen ska behöva välja bort högskolestudier av fel anledning.

Studentambassadörerna startades 2002 som ett fristående projekt av några engagerade studenter  vid Uppsala studentkår. 2004 blev studentambassadörerna en del av ESMeralda tillsammans med projektet Läxläsningen. Sedan dess utgör projektet en del av Uppsala studentkårs utåtriktade arbete för breddad rekrytering till högskolestudier.Nora och Leonardo

Projektets målgrupp är elever på högstadiet, som kommer från icke-akademiska hem och/eller har en annan etnisk bakgrund än svensk. Vi försöker nå ut till eleverna så tidigt som möjligt då det många gånger kan vara för sent att byta bana senare i livet.

Idag samarbetar vi med tre högstadieskolor i Uppsala kommun. Studentambassadörerna fungerar som ett komplement till Studie och yrkesvägledare på skolorna. Studentambassadörerna besöker en klass i taget och berättar på ett personligt sätt om sin väg till högskolan/universitetet, om sina gymnasieval och informerar eleverna om hur det är att vara student. Många gånger bryter de fördomar om universitet/högskola och visar att högre utbildning inte är reserverat för personer med en viss bakgrund.

Vem kan bli studentambassadör?
Studentambassadörerna har själva samma bakgrund som målgruppen och är studenter vid Uppsala universitet eller SLU. Eleverna uppskattar att få information direkt från studenter och i utvärderingarna ser vi att eleverna tar in information mycket lättare då den kommer från studenter som de kan identifiera sig med. Detta gör att vi gärna ser att den som är studentambassadör ligger relativt nära eleverna i ålder.