Studentambassadörerna

Studentambassadörerna anser att alla skall ha samma möjlighet att välja sin väg i livet utan att begränsas i alltför stor grad av sin sociala bakgrund. Ingen ska behöva välja bort högskolestudier av fel anledning. Genom identifikation och information vill studentambassadörerna inspirera elever till att se möjligheterna med högre studier.

hellen-pa-skolbesok

Hellen besöker IT-gymnasiet.

Studentambassadörerna startades 2002 som ett fristående projekt av några engagerade studenter  vid Uppsala studentkår. 2004 blev studentambassadörerna en del av ESMeralda tillsammans med projektet Läxläsningen. Sedan dess utgör projektet en del av Uppsala studentkårs utåtriktade arbete för breddad rekrytering till högskolan.

Projektets målgrupp är främst elever på högstadiet, men till viss del även på gymnasiet, som kommer från icke-akademiska hem och/eller har en annan etnisk bakgrund än svensk. Vi försöker nå ut till eleverna så tidigt som möjligt då det många gånger kan vara för sent att byta bana i gymnasiet.

Studentambassadörerna besöker en klass i taget och berättar på ett personligt sätt om sin väg till högskolan/universitetet och informerar eleverna om hur det är att vara student. Många gånger bryter de fördomar om universitet/högskola och visar att högre utbildning inte är reserverat för personer med en viss bakgrund.

Vem kan bli studentambassadör?
Studentambassadörerna har själva samma bakgrund som målgruppen och är studenter vid Uppsala universitet eller SLU. Eleverna uppskattar att få information direkt från studenter och i utvärderingarna ser vi att eleverna tar in information mycket lättare då den kommer från studenter som de kan identifiera sig med. Detta gör att vi gärna ser att den som är studentambassadör ligger relativt nära eleverna i ålder.