Samarbeten och sponsorer

Mångfaldsbyrån Esmeralda är en ideell verksamhet som kan driva tre projekt och en föreläsningsserie tack vare verksamhetsstöd, samarbeten och bidrag. Vi är tacksamma över de finansiärer som väljer att stötta Esmeraldas arbete för breddad rekrytering och mångfald inom högre studier.

Tack till:

Uppsala universitet

Uppsala kommun

Uppsala studentkår

Rådet för lika villkor (en del av Uppsala universitet som förfogar över en egen budget)

Folkuniversitetet Uppsala

Bildas Kulturkompis

Gertrude och Ivar Philipssons Stiftelse