Samarbeten och sponsorer

Mångfaldsbyrån Esmeralda är en ideell verksamhet som kan driva tre projekt. Vi är tacksamma över de finansiärer som väljer att stötta Esmeraldas arbete för breddad rekrytering och mångfald inom högre studier.

Tack till:

Uppsala universitet

Uppsala kommun

Uppsala studentkår

Folkuniversitetet Uppsala