Organisationsstruktur

Mångfaldsbyrån Esmeralda är en externfinansierad verksamhet inom Uppsala studentkår, det innebär att Uppsala studentkår är huvudman för verksamheten tillika arbetsgivare för de anställda. Samtidigt har Esmeralda en styrgrupp som består av representanter för huvudfinansiärerna, Uppsala universitet och Uppsala Kommun, samt Uppsala studentkår.

I samband med att ett nytt verksamhetsår inleds sammanträder styrgruppen och verksamhetsledaren presenterar då förslag på verksamhetsplan och budget samt arbetsbeskrivning för sig själv och projektledaren. Vid samma tillfälle redogörs även för föregående års verksamhetsberättelse och budgetutfall.

Mångfaldsbyrån Esmeralda har en heltidsanställd verksamhetsledare och en arvoderad projektledare som jobbar 50%. Esmeralda har inga medlemmar, men ett stort antal volontärer och engagerade inom de tre projekten.