Så arbetar vi

Mångfaldsbyrån Esmeralda är en verksamhet i Uppsala studentkårs regi som arbetar med breddad rekrytering till högre studier. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och drivs utan vinstintresse. Huvudsakliga finansiärer är Uppsala universitet och Uppsala kommun.

Målet med verksamheten är att

  • Uppmärksamma och motverka den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola.

Verksamheten ska bedrivas

  • på ett sätt som skapar möten mellan elever i grundskola/gymnasium och universitetsstudenter.
  • på ett jämlikt sätt så att den gynnar alla elever/studenter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk- eller social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller andra faktorer som kan inverka på individers liv.
  • så att den motverkar diskriminerande normer.
  • så att inget utbildnings- eller yrkesval rangordnas som bättre än något annat.

Grundläggande för verksamheten ska vara att

  • den bedrivs med utgångspunkt i en positiv människosyn med öppenhet, respekt och bejakande av o/likhet. Det betyder att vår hållning är positivt bekräftande av individer.
  • den främjar individers frihet att välja hur de vill leva, så länge de inte inverkar på någon annan individs frihet.
  • den avdramatiserar högre studier.
  • den information som förmedlas är personlig men aldrig privat.

Verksamhet i Mångfaldsbyrån Esmeraldas regi ska alltid vara fri från alkohol och andra droger.

Mångfaldsbyrån Esmeralda hanterar personuppgifter i enlighet med Uppsala studentkårs dataskyddspolicy.

2017-01-27