Lediga uppdrag

Mångfaldsbyrån Esmeralda driver tre parallella projekt med hjälp av ett stort antal volontärer och engagerade studenter. Vissa uppdrag inom Mångfaldsbyrån Esmeralda är arvoderade och innebär lite mer ansvar, medan andra uppdrag kräver mindre av den som engagerar sig och kan vara helt ideella.

Sista ansökningsdag för vårterminens uppdrag är 18 januari 2020. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Lediga uppdrag våren 2020:

Hayat

Hayat är ett mentorsprojekt med syfte att skapa möten mellan universitetsstudenter och nyanlända. Projektet handlar om socialt mentorskap och bygger till stor del på att mentorerna fungerar som ett socialt stöd, utanför skoltid, för adepterna.

Till vårterminen söker vi 5 nya mentorer.

Läs mer och ansök om att vara mentor här:
Mentor till mentorskapsprogrammet Hayat

Studentambassadörerna

Studentambassadörernas uppgift är att genom identifikation och inspiration informera elever från vår målgrupp att se universitet som ett alternativ. Detta görs genom att besöka högstadieklasser och berätta om vilka olika vägar det finns till högre studier.

Till vårterminen söker vi 3 nya studentambassadörer.

Läs mer och ansök om att vara studentambassadör här:
Studentambassadör

Läxläsningen

Läxläsningen är Esmeraldas äldsta projekt där universitetsstudenter och högstadieungdomar träffas efter skoltid för att läsa läxor. Studenterna får pedagogisk erfarenhet, gemenskap och ett möte med unga i Uppsala som de kanske inte annars hade mött.

Till vårtterminen söker vi en projektledare till Gottsundaskolan och tre läxvärdar.

Läs mer och ansök om att vara projektledare här:
Projektledare i läxhjälpen

Läs mer och ansök om att vara läxvärd här:
Läxvärd

Vi är tacksamma för alla som engagerar sig för att göra universitetet och högre studier mer tillgängliga för ungdomar, oavsett bakgrund.

Lagen om registerkontroll

Sedan 2013-11-14 finns Lag (SFS 2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagen innebär att ideella organisationer kan begära att den som vill vara en del av organisationens verksamhet ska visa upp ett registerutdrag från polisen. Liknande regler gäller för den som vill jobba på till exempel förskola och andra verksamheter som innebär arbete med barn under 18 år.

Inom Esmeralda har vi valt att begära registerutdrag från samtliga som jobbar direkt med barn, det är alltså ett standardförfarande inom verksamheten. Ett utdrag gäller ett år och ska därefter förnyas om personen i fråga vill vara fortsatt engagerad. 

Vill du engagera dig i Esmeralda kan du ladda ner blanketten på förhand och följa instruktionerna, så går det snabbare. Här finns blanketten!