Hayat

Hayat är ett mentorsprojekt  som startades 2012 med syfte att skapa möten mellan universitetsstudenter och nyanlända. Projektet handlar om socialt mentorskap och bygger till stor del på att mentorerna fungerar som ett socialt stöd, utanför skoltid, för adepterna.

Hayat startades hösten 2012 och riktar sig till elever på Uppsala kommuns språkintroduktionsprogram, SPRINT alternativt elever i förberedelseklass. Eleverna som går på SPRINT är relativt nyanlända till Sverige och läser in gymnasiekompetens inom ramen för programmen som för närvarande finns på ett antal gymnasieskolor i kommunen. Utöver mentorskapets sociala syfte kan eleverna få hjälp med bland annat språkinlärning och läxor.

dersim_tva_eleverPrecis som inom ESMeraldas övriga projekt är Hayats främsta syfte att så ett frö och inspirera samt uppmuntra till högre studier. Att ha en kompis på universitetet kan underlätta steget till högre studier efter gymnasiet.

Mentorerna har två adepter var och en gång i veckan träffar de sina adepter och gör någon önskad aktivitetet tillsammans. Detta kan vara att läsa läxor tillsammans, fika och prata, gå på bio eller besöka Uppsala universitets campus eller annan plats av intresse. Utgifterna i samband med aktiviteterna står ESMeralda för och mentorerna får också ett litet arvode terminsvis.