Digital studiehjälp

Esmeralda erbjuder gratis studiehjälp till elever i årskurs 7-9. Då rådande omständigheter gör att vi inte fysiskt kan vara på plats på skolorna erbjuder vi nu digital studiehjälp. Vi anser att alla unga ska få samma möjlighet att klara av skolan, oavsett förutsättningar och hur det ser ut hemma.

Vi har nu skapat en facebook-grupp där alla elever är välkomna att ställa sina frågor. Gruppen är bemannad av studenter från olika ämnen på Uppsala universitet.

Tryck här för att komma till gruppen:
Esmeraldas digitala studiehjälp

Läxvärdarna kan bland annat hjälpa dig med:

  • Plugga inför prov (alla ämnen)
  • Läxläsning (alla ämnen)
  • Glosförhör
  • Skriva uppsats
  • Skriva svenska- eller engelskatal