Uppsala Franska Filmfestival

Mellan den 22:a och den 25:e november kommer Uppsala Franska Filmfestival att äga rum på Slottsbiografen i Uppsala. Utöver att visa filer kommer festivalen även att ha ett antal modererade diskussioner i direkt anslutning till att vissa filmer visas.  Mångfaldsbyrån Esmeralda kommer att delta i två stycken skolvisningar av filmen Swagger med efterföljande diskussion och dessutom i samtalet kring filmen i samband med söndagens visning.

Temat för diskussionerna är ”to be heard” och integration.

Samtliga filmer har engelsk undertext.

Vill du hjälpa barn att få makt över sin framtid?

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier.  Sedan 2001 har vi bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala.

Som läxvärd ingår du i ett team av motiverade studenter som hjälper högstadieelever att läsa läxor en dag i veckan, på en av våra samarbetsskolor.  Utöver ett arvode får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och sannolikt nya vänner. Det är också möjligt att engagera sig som volontär och hjälpa till i den utsträckning du själv önskar.

Vi bedriver läxhjälp på:

  • Valsätraskolan, tisdagar 17 – 19
  • Treklangen i Gottsunda, onsdagar 17 – 19
  • Gränbyskolan, tisdagar 17 – 19

Till vårterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Uppdraget kräver inga specifika förkunskaper, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar eller haft pedagogiska uppdrag. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 7 januari. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Vill du göra skillnad för nyanlända ungdomar? Sök till mentorskapsprojektet Hayat!

Hayat drivs av Mångfaldsbyrån Esmeralda med syfte att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, samt att främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får de en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Adepten får i mentorn någon som tar med den på sociala aktiviteter, att prata svenska med och förhoppningsvis en vän.

Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men du blir också en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Du får lära känna unga personer från ett annat land vilket leder till många nya perspektiv och lärdomar. Mentorskapet är tänkt att löpa över två terminer och varje mentor har två adepter.

FRÅN OCH MED JANUARI 2019 SÖKER VI DIG SOM ÄR STUDENT och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Din ansökan ska ha inkommit till oss senast den 18 januari. Uppdraget kan dock komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare för mångfaldsbyrån Esmeralda

Tel: 018-480 31 34, e-post: esmeralda@us.uu.se

Projektledare till läxhjälpen sökes till våren!

Mångfaldsbyrån Esmeralda arbetar för en breddad social och etnisk rekrytering till universitet och högskola. Sedan 2001 har vi bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala. Till våren söker vi projektledare för verksamheten på en av våra samarbetsskolor.

Projektledarens uppdrag är att genomföra läxläsningsverksamhet på någon av våra skolor i enlighet med Esmeraldas övergripande syfte. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppskattas av skolans personal, elever, studenter, övriga kollegor och finansiärer.

Projektledaren arbetar i grupp tillsammans med arvoderade studenter och volontärer och ansvarar för den löpande läxläsningsverksamheten på den aktuella skolan. Utöver det ansvarar projektledaren för att marknadsföra läxhjälpen på skolan, ta närvaro bland elever och studenter samt utvärdering och framtida överlämning. Projektledaren har schemalagd arbetstid en dag i veckan i samband med läxläsningen. I övrigt planeras arbetstiden av projektledaren själv. Verksamheten är tänkt att starta första veckan i september.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra och har pedagogiska erfarenheter.  Meriterande är tidigare engagemang i Mångfaldsbyrån Esmeralda. För att vara aktuell för uppdraget ska du vara student, eller nyligen avslutat dina studier. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se redan idag! Ansökningarna behandlas löpande men din ansökan ska ha inkommit till oss senast den 7 januari. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?

Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare för Mångfaldsbyrån Esmeralda
Tel: 018-480 31 34
e-post: esmeralda@us.uu.se

 

November månads mångfaldsambassadör

November månads mångfaldsambassadör är Emma Ågren, som är kopplad till Mångfaldsbyrån Esmeraldas verksamhet i sin roll som programrektor för Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT) på Lundellska skolan. Adepterna som tar del av mentorskapsprojektet Hayat är elever från Lundellska skolans SPRINT-program där Emma är vår huvudsakliga kontaktperson. Samarbetet med Lundellska skolan har pågått under många år och vi är väldigt glada över den kontinuitet som det gett Hayat. emma 4Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som stöttar Mångfaldsbyrån Esmeraldas arbete för att minska snedrekryteringen och öka mångfalden bland studenter vid universitet och högskola.

Föreläsningar om mångfald

Under våren 2018 startade Mångfaldsbyrån Esmeralda en föreläsningsserie i samarbete med Folkuniversitetet. Konceptet som då hette Mångfaldslunch följde samma princip som Genuslunchen, aktuell forskning som presenteras på ett lättillgängligt vis samtidigt som besökaren kan äta lunch.

Tanken med att erbjuda föreläsningar om mångfald var att nå ut med information om  bakgrunden till de frågor som vi jobbar med inom Mångfaldsbyrån Esmeralda och förhoppningsvis skapa ökat intresse för utbildning som en demokratifråga även inom Sveriges gränser och inte bara i andra länder. Under våren erbjöds fyra föreläsningar som bland annat gav information om vad breddad rekrytering är och rätten till en likvärdig skola.

Under hösten är totalt tre föreläsningar planerade, varav en hölls förra veckan. Samtliga föreläsningar är relaterade till Mångfaldsbyrån Esmeraldas arbete med breddad rekrytering  utifrån parametrarna social och etnisk bakgrund.

Läs om novembers föreläsning!

Läs om decembers föreläsning!

Från och med hösten går föreläsningsserien under namnet Mångfaldsfika och föreläsningarna går att se på Kulturhuset Grand klockan 17.00-18.15!

Oktober månads mångfaldsambassadör

OKTOBERS MÅNGFALDSAMBASSADÖR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Aws Al-Kohaili påbörjade sitt uppdrag som studentambassadör denna höst. Han deltar i arbetet med pilotversionen av det nya studentambassadörsprojektet som bygger på att studenterna träffar samma skolklass på högstadiet vid flera tillfällen och pratar om högre studier. I och med att studenterna och skoleleverna träffas vid flera tillfällen under en längre period bygger de en relation och förhoppningen är att de ska kunna inspirera ännu mer på det viset.

Aws_Oktober

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid universitet och högskola.

Uppdrag ledigt inom Esmeraldas populära mentorskapsprojekt Hayat!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Mentorsprojektet Hayat har syftet att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, och samtidigt främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT-programmet (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får adepterna en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men även som en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Tillsammans med dina två adepter hittar ni på sociala aktiviteter en gång i veckan. Mentorskapet löper över två terminer.

Nu söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Mentorn Selbi Berdiyeva om engagemanget i Hayat

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 10 oktober. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Septembers mångfaldsambassadör

Septembers mångfaldsambassadör är Esmeraldas projektledare Allar Piirsoo. Allar påbörjade sitt engagemang inom mångfaldsbyrån som Studentambassadör och idag jobbar han som projektledare för Studentambassadörerna och Hayat. Med ett engagemang som inte går att ta miste på har han bidragit till att utveckla verksamheten. I höst testar vi ett nytt arbetssätt med Studentambassadörerna med utgångspunkt i en effektstudie som Allar har gjort.

Allar Piirsoo_September

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.

Augustis mångfaldsambassadör

Det är med glädje vi presenterar Selbi Berdiyeva, mentor inom integrationsprojektet Hayat, som augustis mångfaldsambassadör! Selbi har under tiden som engagerad inom ESMeralda lyckats vara både mentor, läxvärd och studentambassadör. Som f.d. elev på Språkintroduktionsprogrammet har Selbi dessutom värdefulla insikter i hur det är att vara ung och nyanländ. Med sitt brinnande engagemang är hon en positiv förebild för två nyanlända ungdomar!

Augusti - Selbi Berdiyeva

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.