Föreläsningar om mångfald

Under våren 2018 startade Mångfaldsbyrån Esmeralda en föreläsningsserie i samarbete med Folkuniversitetet. Konceptet som då hette Mångfaldslunch följde samma princip som Genuslunchen, aktuell forskning som presenteras på ett lättillgängligt vis samtidigt som besökaren kan äta lunch.

Tanken med att erbjuda föreläsningar om mångfald var att nå ut med information om  bakgrunden till de frågor som vi jobbar med inom Mångfaldsbyrån Esmeralda och förhoppningsvis skapa ökat intresse för utbildning som en demokratifråga även inom Sveriges gränser och inte bara i andra länder. Under våren erbjöds fyra föreläsningar som bland annat gav information om vad breddad rekrytering är och rätten till en likvärdig skola.

Under hösten är totalt tre föreläsningar planerade, varav en hölls förra veckan. Samtliga föreläsningar är relaterade till Mångfaldsbyrån Esmeraldas arbete med breddad rekrytering  utifrån parametrarna social och etnisk bakgrund.

Läs om novembers föreläsning!

Läs om decembers föreläsning!

Från och med hösten går föreläsningsserien under namnet Mångfaldsfika och föreläsningarna går att se på Kulturhuset Grand klockan 17.00-18.15!

Oktober månads mångfaldsambassadör

OKTOBERS MÅNGFALDSAMBASSADÖR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Aws Al-Kohaili påbörjade sitt uppdrag som studentambassadör denna höst. Han deltar i arbetet med pilotversionen av det nya studentambassadörsprojektet som bygger på att studenterna träffar samma skolklass på högstadiet vid flera tillfällen och pratar om högre studier. I och med att studenterna och skoleleverna träffas vid flera tillfällen under en längre period bygger de en relation och förhoppningen är att de ska kunna inspirera ännu mer på det viset.

Aws_Oktober

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid universitet och högskola.

Uppdrag ledigt inom Esmeraldas populära mentorskapsprojekt Hayat!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Mentorsprojektet Hayat har syftet att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, och samtidigt främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT-programmet (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får adepterna en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men även som en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Tillsammans med dina två adepter hittar ni på sociala aktiviteter en gång i veckan. Mentorskapet löper över två terminer.

Nu söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Mentorn Selbi Berdiyeva om engagemanget i Hayat

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 10 oktober. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Septembers mångfaldsambassadör

Septembers mångfaldsambassadör är Esmeraldas projektledare Allar Piirsoo. Allar påbörjade sitt engagemang inom mångfaldsbyrån som Studentambassadör och idag jobbar han som projektledare för Studentambassadörerna och Hayat. Med ett engagemang som inte går att ta miste på har han bidragit till att utveckla verksamheten. I höst testar vi ett nytt arbetssätt med Studentambassadörerna med utgångspunkt i en effektstudie som Allar har gjort.

Allar Piirsoo_September

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.

Augustis mångfaldsambassadör

Det är med glädje vi presenterar Selbi Berdiyeva, mentor inom integrationsprojektet Hayat, som augustis mångfaldsambassadör! Selbi har under tiden som engagerad inom ESMeralda lyckats vara både mentor, läxvärd och studentambassadör. Som f.d. elev på Språkintroduktionsprogrammet har Selbi dessutom värdefulla insikter i hur det är att vara ung och nyanländ. Med sitt brinnande engagemang är hon en positiv förebild för två nyanlända ungdomar!

Augusti - Selbi Berdiyeva

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.

JULIS MÅNGFALDSAMBASSADÖR

Idag har vi äran att presentera Alice Lunnemark som julis mångfaldsambassadör! Samtidigt som Alice har läst tekniskt-naturvetenskapligt basår vid UU har hon engagerat sig som volontär inom läxläsningen och inspirerat unga till högre studier. Alice är en eldsjäl som bidrar till projektets stabilitet och som sprider glädje bland både elever och läxläsnings-kollegor med sin positiva inställning!

volontärbild

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier

Junis Mångfaldsambassadör

Denna varma junidag presenterar vi med glädje Sara Nylund Wass som månadens Mångfaldsambassadör! Sara, som är utbildningsledare tillika ESMeraldas kontaktperson på Folkuniversitetet, stöttar oss i både ord och handling. Ett exempel är föreläsningsserien Mångfaldslunch, som inte hade varit möjlig utan Saras och Folkuniversitets stöd och kloka idéer! 

Juni - Sara Nylund Wass


Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier

Vill du göra skillnad för nyanlända ungdomar? Bli mentor!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Mentorsprojektet Hayat har syftet att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, och samtidigt främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT-programmet (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får adepterna en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men även som en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Tillsammans med dina två adepter hittar ni på sociala aktiviteter en gång i veckan. Mentorskapet löper över två terminer.

Till höstterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 31 augusti. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Brinner du för att alla barn ska nå sina studiemål och drömmar? Bli läxvärd!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier.  Sedan 2001 har vi bedrivit läxläsning på flera skolor i Uppsala.

Som läxvärd ingår du i ett team av motiverade studenter som hjälper högstadieelever att läsa läxor en dag i veckan, på en av våra samarbetsskolor.  Utöver ett arvode får du pedagogisk erfarenhet, en fin merit och sannolikt nya vänner. Det är också möjligt att engagera sig som volontär och hjälpa till i den utsträckning du själv önskar.

Vi bedriver läxhjälp på:

  • Valsätraskolan, tisdagar 17 – 19
  • Gottsundaskolan, onsdagar 17 – 19
  • Gränbyskolan, onsdagar 17 – 19

Till höstterminen söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Uppdraget kräver inga specifika förkunskaper, men det är meriterande om du tidigare har jobbat med ungdomar eller haft pedagogiska uppdrag. Uppdraget är arvoderat.

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 27 augusti. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se

Vill du inspirera unga till att studera vidare? Bli studentambassadör!

Mångfaldsbyrån Esmeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Genom inspiration och information vill vi få unga från grupper som är underrepresenterade vid universitet och högskola att se möjligheterna med högre studier.

Vi söker nu fler studentambassadörer. Det arvoderade uppdraget går ut på att du, tillsammans med en ambassadörskollega, besöker högstadieklasser och berättar om din väg till högre studier. Ni ansvarar tillsammans för besöken på en och samma skola och följer ett antal klasser under ett år. Syftet är att inspirera unga att se högre studier som en av flera möjliga vägar att gå efter gymnasiet. Målgruppen för Mångfaldsbyrån Esmeraldas verksamhet är unga från icke-akademiska hem och/eller med annan etnisk bakgrund än svensk.

Vi söker dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Då igenkänningsfaktorn är viktig vill vi även att du har samma bakgrund som målgruppen och inte är för långt ifrån ungdomarna i ålder. Uppdraget är arvoderat.

Skicka CV och intresseansökan till esmeralda@us.uu.se senast den 19 oktober, där du berättar kort om dig själv och din bakgrund, samt varför du är intresserad av uppdraget.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se