Decembers mångfaldsambassadör

December månads mångfaldsambassadör är Sofia Berglund, projektledare för läxläsningsprojektet i Gränby. Sofia är den student som varit engagerad längst inom Esmeralda av de som finns i verksamheten idag. Att ha en god dynamik mellan engagerade som funnits inom verksamheten en lång tid och de som nyligen valt att engagera sig är positivt. Med personer som deltagit länge i en verksamhet skapas en stabilitet. Dessutom är det ett tecken på att engagemanget är något positivt i studentens liv.

Mångfaldsambassadör, Sofia Berglund

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som stöttar Mångfaldsbyrån Esmeraldas arbete för att minska snedrekryteringen och öka mångfalden bland studenter vid universitet och högskola.

Klass, kön och prestationer

Närmare 30 personer kom på terminens sista Mångfaldsfika som lyfte hur synen på prestation hänger ihop med kön och klasstillhörighet. Anne-Sofie Nyström delade med sig av forskningsresultat från den pågående studien om hur gymnasieskolans ”högpresterare” ser på prestation och att studera med andra som är vana att vara ”bäst i klassen”. Studien genomförs i Sverige och Storbritannien och fokuserar på studenter som läser medicin, juridik och teknisk fysik.

Nyström lyfte bland annat att studenter på de nämnda utbildningarna är överrepresenterade när det gäller stress, depression, missbruk och även suicid. Hon lyfte också att för många av de som läser på de s.k. prestigeutbildningarna var framgång ett ”defaultläge” varifrån det blev väldigt lätt att hamna i misslyckande vid minsta motgång och att skam var ett ständigt närvarande fenomen för många av de intervjuade.

Mångfaldsfika 5 december