Föreläsningar om mångfald

Under våren 2018 startade Mångfaldsbyrån Esmeralda en föreläsningsserie i samarbete med Folkuniversitetet. Konceptet som då hette Mångfaldslunch följde samma princip som Genuslunchen, aktuell forskning som presenteras på ett lättillgängligt vis samtidigt som besökaren kan äta lunch.

Tanken med att erbjuda föreläsningar om mångfald var att nå ut med information om  bakgrunden till de frågor som vi jobbar med inom Mångfaldsbyrån Esmeralda och förhoppningsvis skapa ökat intresse för utbildning som en demokratifråga även inom Sveriges gränser och inte bara i andra länder. Under våren erbjöds fyra föreläsningar som bland annat gav information om vad breddad rekrytering är och rätten till en likvärdig skola.

Under hösten är totalt tre föreläsningar planerade, varav en hölls förra veckan. Samtliga föreläsningar är relaterade till Mångfaldsbyrån Esmeraldas arbete med breddad rekrytering  utifrån parametrarna social och etnisk bakgrund.

Läs om novembers föreläsning!

Läs om decembers föreläsning!

Från och med hösten går föreläsningsserien under namnet Mångfaldsfika och föreläsningarna går att se på Kulturhuset Grand klockan 17.00-18.15!

Oktober månads mångfaldsambassadör

OKTOBERS MÅNGFALDSAMBASSADÖR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Aws Al-Kohaili påbörjade sitt uppdrag som studentambassadör denna höst. Han deltar i arbetet med pilotversionen av det nya studentambassadörsprojektet som bygger på att studenterna träffar samma skolklass på högstadiet vid flera tillfällen och pratar om högre studier. I och med att studenterna och skoleleverna träffas vid flera tillfällen under en längre period bygger de en relation och förhoppningen är att de ska kunna inspirera ännu mer på det viset.

Aws_Oktober

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid universitet och högskola.

Uppdrag ledigt inom Esmeraldas populära mentorskapsprojekt Hayat!

Mångfaldsbyrån ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen vid högre studier. Mentorsprojektet Hayat har syftet att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och högskolan, och samtidigt främja integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Adepterna är relativt nyanlända gymnasieungdomar som läser SPRINT-programmet (språkintroduktion för nyanlända). Genom projektet får adepterna en möjlighet att lära känna någon som kan mycket om det svenska samhället, Uppsala och högre studier. Som mentor fungerar du i första hand som en vän, men även som en positiv förebild som kan inspirera adepterna till högre studier. Tillsammans med dina två adepter hittar ni på sociala aktiviteter en gång i veckan. Mentorskapet löper över två terminer.

Nu söker vi dig som är student och som vill ha ett givande engagemang vid sidan av studierna. Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, flyktingfrågor och engagemang i ideell sektor. Uppdraget är arvoderat.

Mentorn Selbi Berdiyeva om engagemanget i Hayat

Skicka din intresseanmälan med CV till esmeralda@us.uu.se senast den 10 oktober. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om uppdraget?
Kontakta: Cecilia Brenner, verksamhetsledare
Telefonnr: 018-480 31 34
E-postadress: esmeralda@us.uu.se