Septembers mångfaldsambassadör

Septembers mångfaldsambassadör är Esmeraldas projektledare Allar Piirsoo. Allar påbörjade sitt engagemang inom mångfaldsbyrån som Studentambassadör och idag jobbar han som projektledare för Studentambassadörerna och Hayat. Med ett engagemang som inte går att ta miste på har han bidragit till att utveckla verksamheten. I höst testar vi ett nytt arbetssätt med Studentambassadörerna med utgångspunkt i en effektstudie som Allar har gjort.

Allar Piirsoo_September

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.