JULIS MÅNGFALDSAMBASSADÖR

Idag har vi äran att presentera Alice Lunnemark som julis mångfaldsambassadör! Samtidigt som Alice har läst tekniskt-naturvetenskapligt basår vid UU har hon engagerat sig som volontär inom läxläsningen och inspirerat unga till högre studier. Alice är en eldsjäl som bidrar till projektets stabilitet och som sprider glädje bland både elever och läxläsnings-kollegor med sin positiva inställning!

volontärbild

Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på olika sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier