UKÄ-studie: Unga från studieovana hem läser inte vidare trots höga betyg

”En ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, undersöker kopplingen mellan social bakgrund och högre utbildning. Studien visar att en stor grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan.”

UKÄ beräknar att den sociala snedrekryteringen bidrar till att landets lärosäten årligen går miste om ca 5000 unga, från studieovana hem och med goda betyg, som hade kunnat rekryteras som studenter.

Här kan du läsa både hela studien och en sammanfattning.

Mars Mångfaldsambassadör

Den här månaden är vi stolta över att presentera Karin Stacksteg, enhetschef för samordning på Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun, som mars månads Mångfaldsambassadör. Som medlem i ESMeraldas styrgrupp är Karin med och utvecklar verksamheten och bidrar med kloka lösningar för att ESMeralda ska nå ut till fler elever på Uppsalas skolor!

Mars - Karin Stacksteg


Kampanjen ”Mångfaldsambassadörer” pågår under 2018. Varje månad lyfter vi fram olika personer som på ett eller annat sätt stöttar Mångfaldsbyrån ESMeraldas arbete för att öka mångfalden bland studenter vid högre studier.