UHR önskar följa upp lärosätenas arbete med breddat deltagande

I sitt yttrande om regeringens förslag att ändra högskolelagen med avseende på lärosätenas arbete med breddat deltagande menar UHR att regeringen bör ge myndigheten i uppdrag att följa upp arbetet. Universiteten och högskolorna är själva generellt sett positiva till att en sådan uppföljning sker.

Vi håller med UHR och anser att utvärdering och uppföljning är nyckeln till att lyckas med detta viktiga arbete.

Läs mer om vad UHR tycker i frågan här.