Esmeraldas vik. verksamhetsledare Shabnam säger hej!

Mitt namn är Shabnam Sharifpour och jag har nyss börjat jobba som vikarierande verksamhetsledare för ESMeralda! Jag är oerhört glad över att få bidra till en så viktig verksamhet. Då jag själv tillhör ESMeraldas målgrupp, men också varit student vid Uppsala Universitet, ligger arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande mig särskilt varmt om hjärtat. I grunden är jag statsvetare med inriktning på internationell utveckling och processledning, och har tidigare jobbat med frågor som rör jämställdhet och global rättvisa.

I rollen som verksamhetsledare har jag övergripande ansvar över ESMeraldas tre projekt som alla syftar till att uppmärksamma och motverka den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola. Mitt mål är att fortsätta utveckla ESMeralda till att nå ännu fler unga med information och inspiration om högre studier som ett verktyg för att förverkliga sina drömmar om framtiden.

Kom gärna förbi vårt kontor i Kårhuset för en pratstund och ta reda på hur du kan engagera dig i ESMeralda!

shabnam

Uppsala studentkår välkomnar förslag i Tillträdesutredningen

Den 15 mars 2017 släpptes Tillträdesutredningen, där ett antal förslag för att underlätta övergången till högre studier presenteras. Esmeralda anser att utredningen är ett välkommet och viktigt steg för att komma till bukt med den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola.

Karin Ottander, vice ordförande för Uppsala studentkår, menar att insatser på området är oerhört angelägna:

”- Enligt Universitets- och högskolerådet har utvecklingen mot en mer heterogen studentgrupp i princip stått still de senaste tio åren. Det viktigaste är att förändringarna som görs i framtiden faktiskt leder till en breddad rekrytering till universitet och skapar fler vägar till högre studier.”

Läs pressmeddelandet från Uppsala studentkår här!